Cele Fundacji

 1. Krzewienie oświaty psychologicznej oraz edukacja w zakresie potrzeb emocjonalnych i prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności dzieci i młodzieży z autyzmem,
 2. Tworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności dzieci i młodzieży z autyzmem w ich najbliższym środowisku – domowym, w miejscu zamieszkania, przedszkolnym, szkolnym. Wyrównywanie szans dla dzieci z autyzmem oraz ich rodzin,
 3. Prowadzenie kompleksowej terapii i edukacji, rehabilitacji medycznej, fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej, zgodnej z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi dzieci i osób dorosłych z autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi;
 4. Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia równego dostępu do edukacji dla dzieci z autyzmem,
 5. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyki zdrowotnej,
 6. Propagowanie wiedzy o skutecznych metodach pracy z rodziną oraz dziećmi,
 7. Wspieranie działań mających na celu rehabilitację i terapię pedagogiczną,
  psychologiczną, logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych,
 8. Zwiększanie dostępności wiedzy z zakresu całościowych zaburzeń rozwojowych, w tym z zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz problematyki z tym związanej
  terapeutom, nauczycielom, studentom, rodzicom oraz wolontariuszom,
 9. Pomoc społeczna, w tym pomoc osobom z autyzmem i ich rodzinom, umożliwiająca przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych oraz wyrównywanie szans tych rodzin, w tym osób z autyzmem i ich rodzin.
Scroll to Top