Grupa wsparcia

Rodzice dzieci w spektrum autyzmu potrzebują wsparcia, którego w naszej rzeczywistości są pozbawieni.

Zawiódł ich system, który pozostawia ich samym sobie – nie otrzymują systemowego wsparcia a ponadto często spotykają się z brakiem zrozumienia i tolerancji. Są obciążeni silnym i permanentnym stresem.

Nie otrzymują fachowej wiedzy w zakresie spektrum autyzmu oraz wskazówek postępowania.

Jak wykazały badania prowadzone w Polsce i na świecie; dla rodziców diagnoza – spektrum autyzmu stanowi przeżycie traumatyczne.

Całościowe Zaburzenie Rozwojowe (ASD – zaburzenia ze spektrum autyzmu) należy do najpoważniejszych zaburzeń rozwoju dziecka. Łączy w sobie wiele symptomów specyficznych i niespecyficznych, które w dużej mierze wpływają na ogólne funkcjonowanie rodziny.

Spektrum wpływa na funkcjonowanie rodziny zarówno w środowisku wewnętrznym jak i w społeczeństwie. Spektrum autyzmu ma wpływ nie tylko na rodziców, ale również innych członków rodziny takich jak rodzeństwo dziecka z ASD albo inne osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym. Ich codzienne życie jest dostosowane do specyficznych potrzeb dziecka z ASD. Zmianie ulega całe życie wszystkich członków rodziny – powodując silny stres prowadzący do wypalenia rodzicielskiego.

Zasadniczym problemem rodziców jest nieumiejętność zrozumienia swojego dziecka skutkująca nieprawidłowym interpretowaniem jego potrzeb co prowadzi do braku ich zaspokojenia.

Wsparcie rodzica wpłynie w sposób bezpośredni na poziom funkcjonowania całej rodziny, zniweluje stres u rodzica a także zapobiegnie wypaleniu rodzicielskiemu.

Trudna sytuacja wpływa bardzo negatywnie na funkcjonowanie rodziny, jej dobrostan jest zniszczony.

Tworzona w ramach projektu „Zrozumieć Dziecko w Spektrum Autyzmu” grupa wsparcia ma na celu wzajemne wsparcie, dzielenie się doświadczeniem w pokonywaniu trudności, dzielenie się wsparciem emocjonalnym – zwalczaniem poczucia bezradności.

Podstawowym celem grupy będzie:

 • wspieranie się wzajemne
 • pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów wynikających z zaburzeń funkcjonowania dziecka w ASD
 • przekazywanie merytorycznych wskazówek ułatwiających zrozumienie dziecka w spektrum autyzmu.
 • Dzięki wsparciu merytorycznemu Fundacji informacje i porady płynące z grupy nie niosą za sobą ryzyka tylko przekazanie merytorycznych informacji.
 • Zależy nam na zbudowaniu rzetelnej grupy wsparcia opartej na zaufaniu, empatii, wyrozumiałości oraz realizacji wspólnego celu jakim jest wzajemna pomoc. Rekrutacja do grupy wsparcia odbywać się będzie w ramach spotkania online w celu zgromadzenia osób o jednolitym celu i oczekiwaniach względem grupy.
 • Grupa będzie prowadziła grupę pomocową na Facebooku której moderatorem będzie osoba wyznaczona z ramienia Fundacji, do zadań której należeć będzie nie tylko przekazywanie wiedzy merytorycznej, ale również kontrola treści i przestrzegania zasad grupy. Ponadto grupa będzie się raz w miesiącu spotykać na platformie online.

Zasady grupy:

Grupa wsparcia działa według zasad, które gwarantują dyskrecję i bezpieczeństwo:

 • Co dzieje się na grupie, zostaje na grupie.
 • Nie uczestniczę w spotkaniach po alkoholu ani środkach zmieniających świadomość.
 • Mówię szczerze, o sobie, swoich emocjach i doświadczeniach*
 • Bardziej mówię do grupy jako całości, a nie do konkretnej osoby.
 • Nie oceniam.
 • Wypowiadam się kulturalnie
 • Słucham uważnie, z otwartością, ciekawością i szacunkiem.
 • Unikam tematów takich jak polityka, religia, światopogląd.
 • Dbam o punktualność i to, by mieć czas i przestrzeń na pełne uczestniczenie w grupie.
 • Mam wyłączony telefon i inne aplikacje, jestem w pełni skupiony/a na spotkaniu.
 • Daję znać z wyprzedzeniem, jeśli nie będzie mnie na spotkaniu.
 • Biorę pełną odpowiedzialność, za to co wnoszę i wynoszę z grupy.
 • Nie nagrywam spotkań.

Cele grupy wsparcia:

 • Nauka radzenia sobie z trudnymi emocjami
 • Poszerzanie wiedzy na temat ogólnego funkcjonowania poznawczego i emocjonalno-społecznego dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych
 • Otrzymanie wsparcia w sytuacjach problemowych
 • Wymiana doświadczeń
 • Spojrzenie z innej perspektywy na siebie i swoja rodzinę
 • Nauka walki ze stresem
 • Wymiana doświadczeń wychowawczych
 • Rozwój kompetencji rodzicielskich
 • Poznanie praktycznych sposobów na zwiększenie efektywności kompleksowych oddziaływań terapeutycznych
 • Poznanie grupy przyjaznych sobie i wspierających się nawzajem osób
 • Pomagamy sobie w przestrzeganiu zasad i podchodzimy do siebie ze zrozumieniem. Uporczywe nieprzestrzeganie kontraktu lub silne naruszenie zaufania może zaskutkować niemożliwością uczestniczenia w spotkaniach
 • Oprócz rozmów i wymiany doświadczeń prowadzone też są zajęcia warsztatowe mające na celu integrację rodziców oraz wyposażenie ich w umiejętności psychologiczne oraz zorganizowanie przestrzeni do możliwości odreagowania stresów i napięć dnia codziennego. Bo jak twierdzi terapeuta Wojciech Eichelberger: „Tylko szczęśliwy rodzic potrafi wychować szczęśliwe dziecko”.
 • Grupa wsparcia pozwala zmniejszyć wątpliwości rodziców, ich niepokoje, pozwala łatwiej zaakceptować ich trudną sytuację rodzinną. Jest miejscem, w którym można odpocząć, podzielić się swoimi problemami, uzyskać wsparcie.
Scroll to Top