Neuroróżnorodna Polska

Cel:
Rozpowszechnianie wiedzy na temat ASD zgodnie z koncepcją neuroróżnorodności

Termin rozpoczęcia projektu:
grudzień 2023

Forma realizacji:
seria szkoleń stacjonarnych oraz on-line

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: Wojciech Osówniak

Scroll to Top