PROBLEM
Rodzice dzieci z ASD funkcjonujących w Polsce pozostawieni są bez wsparcia ze strony instytucji państwowych w zakresie wiedzy o spektrum autyzmu. Pomimo stale rosnącej liczby dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego funkcjonujących w systemie oświaty propagowanie wiedzy na temat spektrum autyzmu jest wręcz niezauważalne. Rodzice bardzo często dowiadują się o problemach dziecka dopiero w placówce edukacyjnej i przeważnie jest to związane z zachowaniem dziecka. Niestety późniejsza droga rodzica też nie jest łatwa do pokonania ale najgorzej jest po postawieniu diagnozy. Rodzic dowiaduje się że dziecko jest w spektrum autyzmu niestety wraz z tą informacją nie idą żadne inne wiadomości. Rodzic który dopiero otrzymał rozpoznanie zmuszony jest poszukiwać wszystkich informacji na własną rękę a co za tym idzie szuka wiedzy w Internecie. Lekarze psychiatrzy od których opinii zależy potwierdzenia zaburzenia rozwojowego u dziecka z uwagi na bardzo dużą liczbę pacjentów oraz małą liczbę lekarzy (według danych Krajowej Izby lekarskiej w Polsce obecnie jest 530 lekarzy psychiatrii dziecięcej) nie mają możliwości na gruntowne wytłumaczenie rodzicowi czym jest autyzm. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne również nadmiernie obciążone zadaniami także nie przekazują rodzicowi najbardziej podstawowej wiedzy na temat spektrum i chodź od czasu kiedy po raz pierwszy usłyszałam od jednej z mam że otrzymała orzeczenie syna oraz paczkę chusteczek higienicznych minęło już 10 lat sytuacja ta w żaden sposób nieuległa zmianie. Według wielu badań diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu u dziecka jest doświadczeniem traumatycznym dla rodziców. Jest wydarzeniem bardzo trudnym, przytłaczającym określanym mianem „najgorsze wydarzenie w naszym życiu”, „świat się zawalił” Poszukiwanie wiedzy na temat spektrum autyzmu w Internecie na własną rękę obarczone jest dużym ryzykiem i może prowadzić do wielu negatywnych skutków. Bardzo istotnym problemem jest wsparcie rodzica pozwalające odnaleźć mu się w nowie rzeczywistości oraz zrozumieć swoje dziecko. Wpływ zaburzeń dziecka na funkcjonowanie rodziny i samych rodziców jest dość złożone i wieloaspektowe. Zachowania trudne występują w 63-94% dzieci w spektrum autyzmu. Problemy dzieci z ASD z emocjami, zrachowaniami agresywnymi i autoagresywnymi, nieakceptowalnymi społecznie, nieprzewidywalnymi oraz dziwnymi powoduje wiele sytuacji trudnych w rodzinie oraz wysoki poziom stresu rodzicielskiego. Badania własne pokazały że blisko 70% rodziców dzieci z ASD przeżywa stres oraz lęk w związku z diagnozą dziecka. Aż 90% rodziców oczekuje wsparcia i pomocy w szerokim zakresie począwszy od pomocy zrozumienia i zaakceptowania sytuacji w jakiej się znaleźli poprzez zrozumienie spektrum autyzmu a kończąc na wiedzy na temat form i metod wsparcia oraz wskazówek postępowania z własnym dzieckiem.

Spektrum-autyzmu-w-latach-2015-2022

CEL PROJEKTU
Działania fundacji w ramach realizacji programu „Nieakademickie Rozmowy o Spektrum Autyzmu” mają na celu pomoc rodziców oraz podniesienie ich kompetencji rodzicielskich w zakresie wspierania rozwoju dziecka z ASD. W czasie warsztatów rodzice nabędą wiedzą na temat spektrum autyzmu. Zrozumieją mechanizmy oraz modele zachowań swoich dzieci, wejdą do ich świata i zrozumieją dziecko. Staną się podstawowymi terapeutami dziecka oraz nauczą się dokonywać właściwych wyborów metod terapeutycznych, placówek edukacyjnych. Nabędą również umiejętność uczestniczenia w procesie wspierania rozwoju dziecka a także audytowania przebiegu procesu wspierania rozwoju dziecka. Dzięki udziałowi w szkoleniach rodzice bardziej zrozumieją sytuację w jakiej się znajdują poznają metody radzenia sobie w równych sytuacjach w wyniku czego codzienne życie i podstawowe czynności przestaną być aż tak trudne i stresujące. Warsztaty prowadzone są w małych grupach z nieformalna atmosferą ułatwiającą komunikacje i zapewniającą poczucie bezpieczeństwa sprzyjające szczerym rozmową na trudne tematy. Wsparcie rodziców poprzez podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie funkcjonowania dziecka z ASD wpłynie pozytywnie na poprawę funkcjonowania rodziny.

REALIZACJA
Projekt współrealizowany z TUKAN TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY. Projekt skierowany jest do rodziców dzieci z ASD w wieku przedszkolnym. W ramach realizacji projektu odbędzie się 10 spotkań warsztatowych prowadzonych w grupach do 15 osób. Czas trwania jednego spotkania wynosi 3 godziny. Edycja II prowadzona jest w roku szkolnym 2023/2024. Zajęcia w ramach projektu odbywać się będą w soboty w godzinach 10:00-13:00 W TRYBIE STACJONARNYM w TUKAN TERAPETYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY  w Warszawie przy ulicy Tużyckiej 12. Na zajęcia obowiązuje rejestracja za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.fundacjatukan.pl dokonywana każdorazowo przez terminem zajęć na dany termin.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Projekt realizowany ze środków własnych fundacji

TERMINY SPOTKAŃ
30 września 2023 roku w godzinach 10:00-13:00
28 października 2023 w godzinach 10:00-13:00
25 listopada 2023 w godzinach 10:00-13:00
9 grudnia 2023 w godzinach 10:00-13:00
10 lutego 2024 w godzinach 10:00-13:00 – zmiana terminu ze względu na urodziny Fundacji
24 luty 2024 w godzinach 10:00-13:00
23 marca 2024 w godzinach 10:00-13:00
20 kwietnia 2024 w godzinach 10:00-13:00
25 maja 2024 w godzinach 10:00-13:00
22 czerwca 2024 w godzinach 10:00-13:00

Wszystkie spotkania odbywają się w trybie stacjonarnym.

Scroll to Top