Nieakademickie rozmowy o spektrum autyzmu – warsztaty dla rodziców dzieci z ASD w wieku przedszkolnym.

Projekt realizowany wraz z Tukan Terapeutycznym Punktem Przedszkolnym z siedzibą w Warszawie przy ul. Tużyckiej 12.

Cel:
Rozpowszechnianie wiedzy na temat spektrum autyzmu w koncepcji neuróżnorodności

Termin rozpoczęcia projektu:
luty 2023

Forma realizacji:
warsztaty

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: Patrycja Osówniak

Scroll to Top