Nasze projekty

Cel:
Wsparcie rodziców dzieci z ASD w codziennym funkcjonowaniu.

Termin realizacji projektu:
wrzesień 2023-czerwiec 2024

Forma realizacji:
warsztaty dla rodziców dzieci z ASD w wieku
przedszkolnym

Lider projektu:
Patrycja Osówniak

Projekt współrealizowany z
Tukan Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Projekt realizowany ze środków własnych fundacji

Cel:
umożliwienie dostępu dla dzieci w wieku przedszkolnym
z ASD znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej albo finansowej do profesjonalnych metod wsparcia

Termin realizacji:
wrzesień 2023 do sierpień 2024

Forma realizacji: finansowanie/współfinansowanie uczestnictwa dziecka z ASD w wieku przedszkolnym w zajęciach wspierających rozwój dziecka

Lider projektu
Wojciech Osówniak

Projekt finansowany ze środków fundacji


Cel:
Rozpowszechnianie wiedzy na temat ASD zgodnie z koncepcją neuroróżnorodności

Termin rozpoczęcia projektu:
październik 2023


Forma realizacji:
seria szkoleń stacjonarnych oraz on-line

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: Wojciech Osówniak


Cel:
Rozpowszechnianie wiedzy na temat ASD zgodnie z koncepcją neuroróżnorodności

Termin rozpoczęcia projektu:
grudzień 2023


Forma realizacji:
seria szkoleń stacjonarnych oraz on-line

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: Wojciech Osówniak


Cel:
Warsztaty sensoryczne dla młodzieży i osób dorosłych w spektrum autyzmu

Zmiany w systemie edukacji na rzecz dzieci ze spektrum autyzmu

Przewidywany czas ogłoszenia 30 listopada 2023

Scroll to Top