Szkoła feeryczna

Cel:
Utworzenie placówki edukacyjnej dla dzieci w wieku szkolnym opartej na bazie integracji stanowiącej przestrzeń specjalnie zaaranżowaną dla uczniów z ASD zgodnie z koncepcją neuroróżnorodności umożliwiającą wsparcie rozwoju uczniów oraz osiąganie przez nich pełnego potencjału.

Termin rozpoczęcia projektu:
luty 2023

Forma realizacji:
otwarcie nowej placówki

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: Wojciech Osówniak

Scroll to Top