Wyrównywanie szans – wsparcie rozwoju dzieci z ASD

Finansowanie terapii dzieci z ASD poprzez zastosowanie koncepcji różnorodności.

Cel:
Umożliwienie dzieciom posiadającym trudną sytuację rodzinną lub materialną uczestniczenie w zajęciach wspierających rozwój dziecka w nurcie neuroróżnorodności umożliwiając osiągnięcie przez dziecko pełnego potencjału.

Termin rozpoczęcia projektu:
luty 2023

Forma realizacji:
wsparcie finansowe zajęć terapeutycznych

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: Patrycja Osówniak

Scroll to Top