Projekty, które zostały zrealizowane:

Nieakademickie rozmowy o spektrum autyzmu – warsztaty dla rodziców dzieci z ASD w wieku przedszkolnym.

Projekt realizowany wraz z Tukan Terapeutycznym Punktem Przedszkolnym z siedzibą w Warszawie przy ul. Tużyckiej 12.

Cel:
Rozpowszechnianie wiedzy na temat spektrum autyzmu w koncepcji neuróżnorodności

Termin rozpoczęcia projektu:
luty 2023


Forma realizacji:
warsztaty

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: Patrycja Osówniak

Wyrównywanie szans – wsparcie rozwoju dzieci z ASD

Finansowanie terapii dzieci z ASD poprzez zastosowanie koncepcji różnorodności.

Cel:
Umożliwienie dzieciom posiadającym trudną sytuację rodzinną lub materialną uczestniczenie w zajęciach wspierających rozwój dziecka w nurcie neuroróżnorodności umożliwiając osiągnięcie przez dziecko pełnego potencjału.

Termin rozpoczęcia projektu:
luty 2023

Forma realizacji:
wsparcie finansowe zajęć terapeutycznych

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: Patrycja Osówniak

Scroll to Top